Hóng Top 10 sao được đưa tin nhiều nhất trong năm 2016

Top 10 sao được đưa tin nhiều nhất trong năm 2016

Đăng vào ngày trong Tin tức 1125

Đây là bảng xếp hạng 10 sao xuất hiện nhiều nhất trong mục tin tức (Yahoo! Topics và LINE NEWS) của năm 2016. Thời gian được tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/11/2016.

Trong ngoặc là số lần được đưa tin (click vào hình để xem profile).

1)  Becky (538) - 130 lần trên Yahoo và 408 lần trên LINE
Becky

2)  Kawatani Enon (326) - 94 lần trên Yahoo và 232 lần trên LINE
Kawatani Enon

3)  Nakai Masahiro (280) - 61 lần trên Yahoo và 219 lần trên LINE
Nakai Masahiro

4)  Ryuchell (187) - 6 lần trên Yahoo và 181 lần trên LINE
Ryuchell

5)  Kimura Takuya (168) - 57 lần trên Yahoo và 111 lần trên LINE
Kimura Takuya

6)  Matsumoto Hitoshi (163) - 15 lần trên Yahoo và 148 lần trên LINE
Matsumoto Hitoshi

7)  Sashihara Rino (162) - 18 lần trên Yahoo và 144 lần trên LINE
Sashihara Rino

8)  Fujita Nicole (161) - 3 lần trên Yahoo và 158 lần trên LINE
Fujita Nicole

9)  Kano Eiko (145) - 15 lần trên Yahoo và 130 lần trên LINE
Kano Eiko

10) Kitagawa Keiko (140) - 21 lần trên Yahoo và 119 lần trên LINE

 

Nguồn

Ajisai

Ajisai

Đắm chìm trong nam sắc ^o.o^