Hóng 4 thành viên đồng loạt rời STU48

4 thành viên đồng loạt rời STU48

Đăng vào ngày trong Tin tức 64

Các thành viên STU48 Kadowaki Miyuna, Imaizumi Miria, Minami Yurina và Nakahiro Yayoi sẽ rút khỏi các hoạt động trong nhóm.

Kadowaki Miyuna gia nhập STU48 với tư cách là thành viên thế hệ đầu tiên vào tháng 4 năm 2017. Trong khi đó,  Imaizumi Miria, Minami Yurina và Nakahiro Yayoi đã gia nhập nhóm với tư cách là sinh viên nghiên cứu thế hệ thứ hai vào tháng 12 năm và được thăng chức thành thành viên chính thức ngay trong tháng.

stu48

Theo thông báo, 4 thành viên đã yêu cầu kết thúc hoạt động của họ và yêu cầu của họ đã được chấp nhận sau khi thảo luận. Cuối cùng ngày của hoạt động của họ vẫn chưa được ấn định vào lúc này.

Cộng Tác Viên

Cộng Tác Viên

Đây là bài viết do các bạn gửi về cộng tác. Hãy góp bài cho tụi mình qua mail akachan@hotakky.com nha.