Hóng Johnnys WEST tổ chức tour diễn quảng bá rainboW

Johnnys WEST tổ chức tour diễn quảng bá rainboW

Đăng vào ngày trong Tin tức 449

Johnny's WEST sẽ tổ chức chuyến lưu diễn toàn quốc mang tên Johnny's WEST LIVE TOUR 2021 rainboW từ tháng 4 đến tháng 6.

 

Chuyến lưu diễn sắp tới sẽ được tổ chức để kỷ niệm việc phát hành album thứ bảy "rainboW" (ngày 17 tháng 3). Dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 4 tại Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido) và kết thúc vào ngày 20 tháng 6 tại Grand Messe Kumamoto với tổng cộng 24 buổi diễn tại 7 địa điểm.

johnny's west

[Johnny's WEST LIVE TOUR 2021 rainboW]

Thứ bảy, ngày 3 tháng 4 - Đấu trường băng Makomanai Sekisui Heim (Hokkaido)

BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, ngày 4 tháng 4 - Đấu trường băng Makomanai Sekisui Heim (Hokkaido)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 - Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)

BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 - Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ tư, ngày 28 tháng 4 - Hội trường Nippon Gaishi Sports Plaza Gaishi (Aichi)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ năm, ngày 29 tháng 4 - Hội trường Nippon Gaishi Sports Plaza Gaishi (Aichi)

BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, ngày 2 tháng 5 - Hội trường Osaka-jo (Osaka)

BẮT ĐẦU 17:30

Thứ hai, ngày 3 tháng 5 - Hội trường Osaka-jo (Osaka)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ ba, ngày 4 tháng 5 - Hội trường Osaka-jo (Osaka)

BẮT ĐẦU 17:30

Thứ tư, ngày 5 tháng 5 - Hội trường Osaka-jo (Osaka)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 - Trung tâm hội nghị Toki Messe Niigata (Niigata)

BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 - Trung tâm hội nghị Toki Messe Niigata (Niigata)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, ngày 29 tháng 5 - Saitama Super Arena (Saitama)

BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 - Saitama Super Arena (Saitama)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 18:00

Thứ bảy, ngày 19 tháng 6 - Grand Messe Kumamoto (Kumamoto)

BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, ngày 20 tháng 6 - Grand Messe Kumamoto (Kumamoto)

[Đầu tiên] BẮT ĐẦU 12:00

[Thứ hai] BẮT ĐẦU 17:30

Cộng Tác Viên

Cộng Tác Viên

Đây là bài viết do các bạn gửi về cộng tác. Hãy góp bài cho tụi mình qua mail akachan@hotakky.com nha.