Hóng Johnnys & Associates bắt đầu dự án mới nhằm nâng cao nhận thức về các biện pháp đối phó với COVID-19 và cúm

Johnnys & Associates bắt đầu dự án mới nhằm nâng cao nhận thức về các biện pháp đối phó với COVID-19 và cúm

Đăng vào ngày trong Tin tức 82

Vào ngày 24 tháng 11, Johnny's & Associates bắt đầu dự án mới AITSU nằm trong Johnny's Smile Up! Project.

Johnny's & Associates muốn sử dụng sức mạnh của giải trí để đóng góp cho xã hội và đã đưa ra dự án mới này nhằm nỗ lực hơn nữa trong các biện pháp đối phó với cả COVID-19 và bệnh cúm. Thông qua một nhân vật thuận tay phải cao 210 cm (82,7 inch) tên là AITSU, họ hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về các biện pháp đối phó để kiểm soát lây nhiễm.

aitsu

Tại 73 địa điểm ở tám tỉnh Tokyo, Hokkaido, Kanagawa, Chiba, Saitama, Aichi, Osaka và Fukuoka, sẽ có các bảng hiệu kỹ thuật số hiển thị các bộ phim của dự án Tsuzukeyou, Mask. (Hãy tiếp tục đeo mặt nạ), Tsuzukeyou, Tearai. (Hãy tiếp tục rửa tay), Tsuzukeyou, Te no Shoudoku. (Hãy tiếp tục làm sạch tay của chúng ta), Tsuzukeyou, Kanki. (Hãy tiếp tục thông gió) và Tsuzukeyou, Social Distance. (Hãy tiếp tục giãn cách xã hội).

Những bộ phim này cũng sẽ được tải lên tài khoản SNS của dự án Johnny's Smile Up!