Hóng NTV lên sóng 3 phần đầu của loạt phim Evangelion

NTV lên sóng 3 phần đầu của loạt phim Evangelion

Đăng vào ngày trong Tin tức 71

Các bộ phim về Evangelion sẽ được phát sóng trên Kinyo Road Show của NTV trong ba tuần liên tiếp.

Theo thông báo vào ngày 30 tháng 10, NTV sẽ phát hành ba tác phẩm trước của loạt phim trên Kinyo Road Show trong cùng tháng (tháng 1 năm 2021), ba bộ phim Evangelion cuối cùng trước khi phát hành bộ phim Evangelion mới sẽ được phát hành vào ngày 23 tháng 1 năm sau.

evangelion

Ba tác phẩm sẽ được phát sóng là Evangelion Shin Gekijoban: Jo hay còn gọi là Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone. (2007), Evangelion Shin Gekijoban: Ha hay còn gọi là Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. (2009) và Evangelion Shin Gekijoban: Kyu hay còn gọi là Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012).