Hóng Saikurai Sho tiếp tục dẫn THE MUSIC DAY của NTV

Saikurai Sho tiếp tục dẫn THE MUSIC DAY của NTV

Đăng vào ngày trong Tin tức 190

Chương trình âm nhạc đặc biệt THE MUSIC DAY của NTV sẽ phát sóng vào ngày 12/09/2020 trong 8 giờ liền.

THE MUSIC DAY là một chương trình âm nhạc được phát sóng hàng năm và năm nay đánh dấu năm thứ 8. Năm nay, nó sẽ được tổ chức với chủ đề "Vì sao người ta hát?" và sẽ có nhiều giải đấu khác nhau như Johnny's Shuffle Medley.

sakurai sho

Dẫn chương trình là Sakurai Sho, người cũng từng dẫn chương trình vào năm ngoái. MC giới thiệu nghệ sĩ biểu diễn sẽ là Bakarhythm.

Cộng Tác Viên

Cộng Tác Viên

Đây là bài viết do các bạn gửi về cộng tác. Hãy góp bài cho tụi mình qua mail akachan@hotakky.com nha.