Hóng Saikurai Sho tiếp tục dẫn THE MUSIC DAY của NTV

Saikurai Sho tiếp tục dẫn THE MUSIC DAY của NTV

Đăng vào ngày trong Tin tức 99

Chương trình âm nhạc đặc biệt THE MUSIC DAY của NTV sẽ phát sóng vào ngày 12/09/2020 trong 8 giờ liền.

THE MUSIC DAY là một chương trình âm nhạc được phát sóng hàng năm và năm nay đánh dấu năm thứ 8. Năm nay, nó sẽ được tổ chức với chủ đề "Vì sao người ta hát?" và sẽ có nhiều giải đấu khác nhau như Johnny's Shuffle Medley.

sakurai sho

Dẫn chương trình là Sakurai Sho, người cũng từng dẫn chương trình vào năm ngoái. MC giới thiệu nghệ sĩ biểu diễn sẽ là Bakarhythm.