Hóng THE RAMPAGE from EXILE TRIBE sẽ phát hành FEARS mới vào ngày 30 tháng 9

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE sẽ phát hành FEARS mới vào ngày 30 tháng 9

Đăng vào ngày trong Tin tức 122

Đĩa đơn thứ 12 của họ xuất hiện khoảng 5 tháng sau khi phát hành INVISIBLE LOVE vào tháng 4.

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

FEARS được mô tả về "nỗi sợ của những điều chưa biết" và "sự cô đơn". DVD sẽ chứa một video âm nhạc do Kubo Shigeaki đạo diễn.