Hóng Johnny's & Associates lên kế hoạch tổ chức concert cho Sexy Zone sau Covid-19

Johnny's & Associates lên kế hoạch tổ chức concert cho Sexy Zone sau Covid-19

Đăng vào ngày trong Tin tức 161

Do COVID-19, Johnny's & Associates đã hoãn hoặc hủy các buổi concert của các nghệ sĩ.

Họ vừa thông báo rằng các buổi hòa nhạc sẽ được nối lại trong khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới và tuân theo các điều kiện do chính phủ đưa ra.

Vào thời gian này, tour diễn toàn quốc của Sexy Zone mang tên Sexy Zone LIVE TOUR 2020 dự kiến bắt đầu vào tháng 3, lịch trình mới nhất đã được tiết lộ. Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 1 tháng 11, họ sẽ biểu diễn tổng cộng 36 chương trình. Lịch trình cụ thể như sau:

sexyzone

[Sexy Zone LIVE TOUR 2020]

Thứ sáu, Tháng 8 ngày 21 - Osaka-jo Hall (Osaka)
BẮT ĐẦU 18:00

Thứ bảy, Tháng 8 ngày 22 - Osaka-jo Hall (Osaka)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 8 ngày 23 - Osaka-jo Hall (Osaka)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ ba, Tháng 8 ngày 25 - Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
BẮT ĐẦU 18:00

Thứ tư, Tháng 8 ngày 26 - Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, Tháng 8 ngày 29 - Ecopa Arena (Shizuoka)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 8 ngày 30 - Ecopa Arena (Shizuoka)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, Tháng 9 ngày 12- Big Hat (Nagano)
BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 9 ngày 13 - Big Hat (Nagano)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, Tháng 9 ngày 19 - Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 9 ngày 20 - Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, Tháng 9 ngày 26 - Sun Dome Fukui (Fukui)
BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 9 ngày 27 - Sun Dome Fukui (Fukui)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, Tháng 10 ngày 17 - Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 10 ngày 18 - Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ bảy, Tháng 10 ngày 24 - Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
BẮT ĐẦU 17:30

Chủ nhật, Tháng 10 ngày 25 - Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 17:30

Thứ tư, Tháng 10 ngày 28 - Yokohama Arena (Kanagawa)
BẮT ĐẦU 18:00

Thursday, Tháng 10 ngày 29 - Yokohama Arena (Kanagawa)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 18:00

Thứ sáu, Tháng 10 ngày 30 - Yokohama Arena (Kanagawa)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 18:00

Thứ bảy, Tháng 10 ngày 31 - Yokohama Arena (Kanagawa)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 18:00

Chủ nhật, Tháng 11 ngày 1 - Yokohama Arena (Kanagawa)
[Daytime] BẮT ĐẦU 12:00
[Nighttime] BẮT ĐẦU 18:00