Hóng MISIA tổ chức concert ở Tokyo and Kanagawa

MISIA tổ chức concert ở Tokyo and Kanagawa

Đăng vào ngày trong Tin tức 102

MISIA sẽ tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến MISIA SUMMER SOUL JAZZ 2020 vào mùa hè này.

Có tổng cộng 16 buổi hòa nhạc được lên kế hoạch, 4 ở tỉnh Kanagawa và 12 ở Tokyo. Chương trình đầu tiên tại Billboard Live YOKOHAMA sẽ được tổ chức để kỷ niệm ngày khai mạc của địa điểm, đã bị hoãn lại do COVID-19. Đêm chung kết tại Blue Note Tokyo sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp. Thông tin thêm về vé sẽ được tiết lộ thông qua trang web chính thức của ca sĩ.

misia

[MISIA SUMMER SOUL JAZZ 2020]

Thứ hai, July 30 - Billboard Live YOKOHAMA (Kanagawa)
[1st] MỞ LINK 17:00 / BẮT ĐẦU 18:00
[2nd] MỞ LINK 20:00 / BẮT ĐẦU 21:00

Thứ ba, 21/07 - Billboard Live YOKOHAMA (Kanagawa)
[1st] MỞ LINK 17:00 / BẮT ĐẦU 18:00
[2nd] MỞ LINK 20:00 / BẮT ĐẦU 21:00

Thứ ba, 28/07 - Blue Note Tokyo (Tokyo)
[1st] MỞ LINK 17:00 / BẮT ĐẦU 18:00
[2nd] MỞ LINK 20:00 / BẮT ĐẦU 21:00

Thứ tư, 29/07 - Blue Note Tokyo (Tokyo)
[1st] MỞ LINK 17:00 / BẮT ĐẦU 18:00
[2nd] MỞ LINK 20:00 / BẮT ĐẦU 21:00

Thứ sáu, 14/08 - Billboard Live TOKYO (Tokyo)
[1st] MỞ LINK 17:00 / BẮT ĐẦU 18:00
[2nd] MỞ LINK 20:00 / BẮT ĐẦU 21:00

Thứ bảy, 15/08 - Billboard Live TOKYO (Tokyo)
[1st] MỞ LINK 17:00 / BẮT ĐẦU 18:00
[2nd] MỞ LINK 20:00 / BẮT ĐẦU 21:00

Thứ bảy, 22/08 - Blue Note Tokyo (Tokyo)
[1st] MỞ LINK 16:00 / BẮT ĐẦU 17:00
[2nd] MỞ LINK 19:00 / BẮT ĐẦU 20:00

Chủ nhật, 23/08 - Blue Note Tokyo (Tokyo)
[1st] MỞ LINK 16:00 / BẮT ĐẦU 17:00
[2nd] MỞ LINK 19:00 / BẮT ĐẦU 20:00