Hóng Đúng dự kiện, SCANDAL phát hành bài hát định dạng kỹ thuật số, có cả PV luôn rồi này

Đúng dự kiện, SCANDAL phát hành bài hát định dạng kỹ thuật số, có cả PV luôn rồi này

Đăng vào ngày trong Tin tức 35

SCANDAL đã phát hành bài hát mới với định dạng kỹ thuật số mang tên Living in the city vào ngày 03/06.

Đây là lần đầu tiên ban nhạc phát hành một bài hát được thu âm tại nhà. Living in the city được viết và sáng tác bởi TOMOMI (B, Vo), trong khi họ đang thực hiện album mới nhất"Kiss from the dark (phát hành vào tháng 2).

Về bài hát được phát hành, TOMOMI nhận xét: "Khi chúng tôi bắt đầu một lối sống mới sau giai đoạn STAY HOME, tôi cảm thấy rằng tôi đang mang một ý nghĩa khác thông qua bài hát trong thời gian tôi viết nó." PV cũng được ghi hình tại nhà.