Hóng Các sao nam nữ chiếm sóng quảng cáo nhiều nhất ở cuối thời đại Heisei

Các sao nam nữ chiếm sóng quảng cáo nhiều nhất ở cuối thời đại Heisei

Đăng vào ngày trong Tin tức 1397

Kết quả được dựa theo số lượng các quảng cáo phát sóng trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến 14/04/2019.

* Top 10 sao nam

Hamada Gaku
(c) Suumo

1. Hamada Gaku (3779 lần / 762400 giây)

2. Kamiki Ryunosuke (3530 lần / 773260 giây)

3. Saito Takumi (3219 lần / 749680 giây)

4. Kiritani Kenta (3202 lần / 753430 giây)

5. Suda Masaki (2747 lần / 746155 giây)

6. Matsuda Shota (2696 lần / 745840 giây)

7. Okada Junichi (2582 lần / 745255 giây)

8. Hoshino Gen (2490 lần / 739000 giây)

9. Nishijima Hidetoshi (2469 lần / 758455 giây)

10. Daigo (Chidori) (2385 lần / 736465 giây)

* Top 10 sao nữ

Tsuchiya Tao
(c) Rubin Rosa

1.  Tsuchiya Tao (4213 lần / 72150 giây)

2. Yoshioka Riho (12041 lần / 61260 giây)

3. Watanabe Naomi ( 3770 lần / 94980 giây)

4. Shiraishi Mai (3700 lần / 62055 giây)

5. Ayase Haruka (3350 lần / 58155 giây)

6. Fukada Kyoko ( 3171 lần / 5509 giây)

7. Yoshida Yo (3076 lần / 53295 giây)

8. Tsubasa Honda (3056 lần / 46425 giây)

9. Arimura Kasumi (2811 lần / 46665 giây)

10. Yonekura Ryoko (2788 lần / 42030 giây)

Nguồn: Yahoo! Japan

Admin

Admin

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"