Top Top 10 nam diễn viên sẽ ngày càng nổi tiếng trong năm 2019

Top 10 nam diễn viên sẽ ngày càng nổi tiếng trong năm 2019

Đăng vào ngày trong Tin tức 862

Trang web Goo Ranking đã thực hiện một cuộc khảo sát với 3,482 người tham dự để tìm ra nam diễn viên sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019.

1. Hirano Sho

hirano
(c) Johnny & Associates

2. Nakamura Tomoya

nakamura
(c) Topcoat

3. Chiba Yudai

Chiba Yudai
(c) Japan Music Entertainment

4. Arata Mackenyu

mackenyu
(c) Top Coat

5. Kaku Kento

Kaku Kento
(c) Amuse

6. Yoshizawa Ryo

7. Okada Kenshi

8. Shison Jun

9. Nakagawa Taishi

10. Ito Kentaro

Nguồn: Goo Ranking