Top Top 15 nam diễn viên lứa tuổi 30 được phái nữ muốn ôm nhất

Top 15 nam diễn viên lứa tuổi 30 được phái nữ muốn ôm nhất

Đăng vào ngày trong Tin tức 1446

Đây là kết quả từ cuộc khảo sát ngoài đường phố với 10,000 phụ nữ trên 20 tuổi do NTV và Yomiuri TV thực hiện.

1. Tanaka Kei

Tanaka Kei
(c) Tristone Entertainment

2. Saito Takumi

Saito Takumi
(c) BLUE BEAR HOUSE

3. DEAN Fujioka

DEAN Fujioka
(c) Amuse

4. Matsuzaka Tori

Matsuzaka Tori
(c) non-no

5. Takahashi Issey

Takahashi Issey
(c) My Pro

6. Suzuki Ryohei

Suzuki Ryuhei
(c) HoriPro

7. Ayano Go

Ayano Go
(c) Tristone Entertainment

8. Oguri Shun

Oguri Shun
(c) Tristone Entertainment

9. Ikuta Toma

Ikuta Toma
(c) Johnny & Associates

10. Tamaki Hiroshi

Tamaki Hiroshi
(c) AOI Corporation

11. Mukai Osamu

Mukai Osamu
(c) Hori Agency

12. Nakamura Tomoya

Nakamura Tomoya
(c) Topcoat

13. Miura Shohei

Miura Shohei
(c) Burning Production

14. Hayami Mokomichi

Hayami Mokomichi
(c) Ken-On

15. Tsumabuki Satoshi

Tsumabuki Satoshi
(c) HoriPro

Nguồn: Model Press

Admin

Admin

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"