Top Khi các nam diễn viên được netizen Nhật đưa lên bàn cân

Khi các nam diễn viên được netizen Nhật đưa lên bàn cân

Đăng vào ngày trong Tin tức 1712

Cư dân mạng Nhật Bản đã làm một phép so sánh giữa các nam diễn viên để xem ai đóng phim tốt hơn.

Yoshizawa Ryo, Yamada Ryosuke
(c) Johnny & Associates, Amuse

1. [+497 -1912]
Matsuyama Kenichi + 
Yamada Takayuki - 

2. [+723 -24]
Đằng nào cũng sẽ được quyết định theo mức độ được yêu thích thôi

3. [2070 -374]
Nakamura Tomoya +
Matsuzaka Tori -

4. [+232 -1326]
Suzuki Ryohei +
Yamada Takayuki - 

5. [+180 -564]
Ayano Go +
Oguri Shun -

6. [+1682 -252]
Ninomiya +
Ohno -

7. [+363 -1521]
Koike Teppei +
Muro Tsuyoshi -
Koike Teppei & Tsuyoshi Muro

8. [+1480 -100]
Okada Masaki +
Yoshizawa Ryo -

9. [+1713 -141]
Yamada Takayuki +
Tanaka Kei -

11. [+298 -298]
Yamashita Tomohisa +
Yamashita Tomohisa -

12. [+1061 -259]
Narimiya Hiroki +
Koide Keisuke -

13. [+1418 -91]
Tanaka Kei +
Matsumoto Jun -

14. [+179 -765]
Ayano Go +
Kubota Masataka -

15. [+759 -201]
Mackenyu +
Yoshizawa Ryo -

16. [+280 -499]
Matsuzaka Tori +
Oguri Shun -

17. [+1102 -208]
Seto Koji-kun +
Chiba Yudai-kun -

18. [+529 -231] 
Yamashita Tomohisa +
Yoshizawa Ryo -

19. [+466 -113]
Narimiya Hiroki +
Koide Keisuke -

20. [+1316 -65]
Matsuyama Kenichi +
Yamazaki Kento -

21. [+788 -323] 
Tsumabuki Satoshi +
Eita -

22. [+448 -5]
Nhiều anh được upvote nhiều mà downvote cũng lắm

23. [+55 -597]
Kimura Takuya +
Nagase Tomoya -

25. [+698 -37] 
Kaname Jun +
Otani Ryohei -

26. [+749 -143] 
Kazama Shunsuke +
Ikuta Toma -

27. [+435 -132]
Fukuyama Masaharu +
Kimura Takuya -

28. [+853 -66]
Suda Masaki +
Yamazaki Kento -

31. [+306 -167] 
Kamenashi Kazuya +
Matsumoto Jun -

32. [+107 -273] 
Oda Yuji +
Yutaka Takenouchi -

33. [+537 -141]
Hasegawa Hiroki +
Kaname Jun -

34. [+230 -140] 
Yoshizawa Ryo +
Yamada Ryosuke -

35. [+695 -40]
Suda Masaki +
Takeuchi Ryoma -

36. [+487 -17]
Hasegawa Hiroki +
Otani Ryohei -

37. [+245 -173]
Nomura Shuhei +
Takeuchi Ryoma -

38. [+476 -70]
Hoshino Gen +
Hoshino Gen
Mineta Kazunobu -
Mineta Kazunobu

39. [+391 -287]
Yamada Takayuki +
Kubota Masataka -

41. [+237 -125]
Yamazaki Kento +
Nomura Shuhei -

43. [+512 -18]
Yamada Takayuki +
Kiritani Kenta -

Nguồn: Girls Channel