Top Bảng xếp hạng Ikemen quốc bảo nửa cuối năm 2018

Bảng xếp hạng Ikemen quốc bảo nửa cuối năm 2018

Đăng vào ngày trong Tin tức 2792

Đây là danh sách các sao nam được xem như bảo vật quốc gia do tạp chí Vivi công bố hai lần mỗi năm.

Top 10 Ikemen quốc bảo nửa cuối năm 2018

1. Yoshizawa Ryo (24)


(c) Amuse - NYLON Japan

2. Hirano Sho (21)

Hirano Sho
(c) Johnny & Associates

3. Nagase Ren (19)

Nagase Ren
(c) Johnny & Associates

4. Arata Mackenyu (22)

macken

5. Sato Shori (22)

shori

6. Nakajima Kento (24)

kento

7. Yamashita Tomohisa (33)

yamap

8. Katayose Ryota (24)

ryose

9. Hayashi Kento (27)

Kento

10. Tanaka Kei (34)

kei

******

Top 10 Ikemen quốc bảo thế hệ kế tiếp nửa cuối năm 2018

1. Sano Hayato (20)

Sano Hayato
(c) Stardust Promotion

2. Matsumura Hokuto (23)

Matsumura Hokuto
(c) Johnny & Associates

3. Ito Kentaro (21)

Ito Kentaro
(c) IMAGE ENTERTAINMENT

4. Kaneko Daichi (22)

daichi

5. Okada Kenshi (19)

Okada Kenshi
(c) JPrime

6. Suzuki Jin (19)

jin

7. Abe Aran (21)

aran

8. Sato Kanta (22)

kanta

9. Yoshino Hokuto (21)

hokuto

10. Inukai Atsuhiro (24)

inukai

Nguồn: ViVi

Admin

Admin

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"