Phim điện ảnh Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist

Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh 1955

  1. Live action Fullmetal Alchemist công bố hình ảnh đầu tiên của Edward Elric và Alphonse