CAST:

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 596

  1. Bộ ba nữ thần Iitoyo Marie, emma và Sato Chiaki cùng một một người trong CAST: