Tìm kiếm thời trang
Bất mãn nhiều năm, cuối cùng Rola cũng rời LIBERA

Bất mãn nhiều năm, cuối cùng Rola cũng rời LIBERA

Từ mấy năm nay, Rola và công ty quản lý LIBERA đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, và bây giờ cô đã chính thức rồi công ty, trở thành người tự do. Được biết, nguyên nhân chính là vì Rola muốn độc lập hơn và kiểm soát sự nghiệp, nhưng công ty không đồng ý.