Bạn có hiểu đúng về Tarento?

Bạn có hiểu đúng về Tarento?

Tarento là những người nổi tiếng thường xuất hiện trước công chúng, và đặc biệt là trên truyền hình, truyền thông ở Nhật Bản. Đây là từ bắt nguồn từ "talent" trong tiếng Anh và có nghĩa rộng là "nổi tiếng vì là người nổi tiếng". Trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood, nhiều ngôi sao tài năng được xem là Tarento, và được phân biệt với đội ngũ sản xuất có tài về kỹ thuật hơn là sức hút. Như thế, dù một số nguồn có thể tô vẽ "tarento" như một khái niệm không hề dễ dịch bên ngoài tiếng Nhật, nhưng trong nhiều trường hợp khái niệm này có thể được...