Ayano Go – “Vận động viên” bảo vật của showbiz Nhật

Ayano Go – “Vận động viên” bảo vật của showbiz Nhật

Nếu phải mô tả nghề diễn viên ra sao thì cứ hình dung hành trình của một vận động viên. Người ta chỉ thấy vận động viên thể hiện tài năng trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí chưa đến một phút, nhưng mấy ai hay để có được thành công đó, họ phải nỗ lực và đổ mồ hôi rất nhiều trên sàn tập.