Tìm kiếm ra mắt
Kato Miliyah ra mắt 2 album kỷ niệm 15 năm ca hát

Kato Miliyah ra mắt 2 album kỷ niệm 15 năm ca hát

Là một phần của lễ kỷ niệm này, một album cảm tạ sẽ được phát hành để vinh danh cô, ra mắt ngày 28 tháng 10, nó có tiêu đề INSPIRE. Tiêu đề bắt nguồn từ việc Miliyah đã truyền cảm hứng cho các tiết mục trong album.