Tìm kiếm phát hành
Hinatazaka46 phát hành đĩa đơn thứ 5 vào tháng 5

Hinatazaka46 phát hành đĩa đơn thứ 5 vào tháng 5

Vào ngày 27/03, Hinatazaka46 đã tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp kỷ niệm lần thứ hai ra mắt Debut 2 Shunen Kinen Special 2days ~MEMORIAL LIVE: 2 Kaime no Hina Matsuri~, nơi họ thông báo sẽ phát hành đĩa đơn thứ 5 mang tên Kimi Shika Katan vào ngày 26/05.