Tìm kiếm lady gaga
Kato Miliyah ngồi nhà hát nhạc Lady Gaga

Kato Miliyah ngồi nhà hát nhạc Lady Gaga

Do ảnh hưởng của COVID-19, rất nhiều nghệ sĩ đã dành phần lớn thời gian ở nhà, và đã cho ra đời rất nhiều clip trên phương tiện truyền thông xã hội. Trong số đó có ca sĩ Kato Miliyah.