Ai sẽ có màn debut trên Kohaku Uta Gassen lần thứ 70?

Ai sẽ có màn debut trên Kohaku Uta Gassen lần thứ 70?

Hàng năm, danh sách nghệ sĩ trình diễn tại Kohaku Uta Gassen luôn được mong đợi. Quan tâm đặc biệt của công chúng là ai sẽ xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình. Vì vậy, sự quan tâm đang đổ dồn vào danh sách dự kiến của năm nay - số thứ 70 và là phiên bản đầu tiên của kỷ nguyên Reiwa?