Tìm kiếm album mới
A.B.C-Z sẽ phát hành album mới CONTINUE? vào ngày 16 tháng 9

A.B.C-Z sẽ phát hành album mới CONTINUE? vào ngày 16 tháng 9

Album được tạo ra với chủ đề game RPG, bao gồm các bài hát như bài hát chính GAME OVER !!!, Saa Ikimakure! Amazing life!, BAD GAME và Sasai na Koto ga, tất cả đều được biểu diễn tại buổi biểu diễn trực tuyến không có khán giả Johnny's World Happy LIVE with YOU vào tháng 6, và đĩa đơn DAN DAN Dance!! và Cheat Time.