Tìm kiếm Uchimura Teruyoshi
Top 20 sao là hình mẫu sếp lí tưởng của bạn

Top 20 sao là hình mẫu sếp lí tưởng của bạn

Meiji Yasuda Life Insurance vừa tiến hành cuộc khảo sát thường niên đối với các nhân viên mới, là những người sẽ tốt nghiệp và bắt đầu công việc đầu đời vào tháng 4, để tìm hiểu xem họ muốn chọn ai trong số những người nổi tiếng sẽ là cấp trên của họ ở công ty.