Tìm kiếm Takahata Atsuko
Takahata Yuta có nguy cơ xọ khám lần nữa

Takahata Yuta có nguy cơ xọ khám lần nữa

Tin tức từ Tokyo cho biết Takahata Yuta đã trả 3 triệu yên tiền bồi thường cộng thêm khoản "tiền an ủi" 80 triệu yên để dàn xếp vụ cưỡng hiếp này. Vừa được tại ngoại, Yuta lập tức bị công ty ký quyết định sa thải, các trang mạng xã hội mà công ty quản lý trước đây đã đóng vĩnh viễn, và vì thế, mọi thông báo về Yuta được gửi từ đoàn hát mà mẹ anh công tác.