Tìm kiếm Takahashi Minami
Takahashi Minami hủy hôn lễ vì COVID-19

Takahashi Minami hủy hôn lễ vì COVID-19

Vào ngày 7 tháng 10, tài năng Takahashi Minami đã xuất hiện trực tiếp trên chương trình Viking MORE của Fuji TV, nơi cô tiết lộ rằng cô đã hủy hôn lễ của mình trong năm nay do đại dịch COVID-19.