Này những xuyên không, này những trùng sinh, sao có thể bi tráng đến thế (P2)

Này những xuyên không, này những trùng sinh, sao có thể bi tráng đến thế (P2)

Xuyên không là nhân vật vượt thời gian, hoặc trở về quá khứ với nhiều thiếu thốn và giai đoạn lịch sự khắc nghiệt, dùng kiến thức kỹ năng để sinh tồn và có thể mỗi hành động sẽ thay đổi tương lai, vận mệnh đất nước, hoặc du hành đến tương lai để thay đổi một điều gì đó trong hiện tại. Trùng sinh – nhân vật hoặc ở hiện tại, hoặc trở về quá khứ, nhập hồn vào một ai đó và thay đổi những sai lầm đã xảy ra với bản thân. Và ở Nhật Bản cũng có thể loại kết hợp giữa xuyên không và trùng sinh.