Tìm kiếm Suda Masaki
Review STAND BY ME 2 Doraemon - Quá khứ là bà, tương lai là Shizuka, còn hiện tại là cảm xúc khán giả

Review STAND BY ME 2 Doraemon - Quá khứ là bà, tương lai là Shizuka, còn hiện tại là cảm xúc khán giả

Nếu như ở phần 1 STAND BY ME Doraemon đã lấy nước mắt của khán giả bằng câu chuyện về tình bạn thì phần 2 cũng sẽ khiến bạn thấy cay cay nơi sống mũi vì những tình cảm dành cho người bà của Nobita.