Sugisaki Hana xuất hiện trong bộ phim truyền hình Ochoyan

Sugisaki Hana xuất hiện trong bộ phim truyền hình Ochoyan

Sugisaki Hana được chọn tham gia series phim truyền hình đài NHK Ochoyan. Bộ phim này là bộ phim asadora thứ 103 của đài NHK. Kịch bản phim sẽ được viết bởi Yatsu Hiroyuki (từ Naoki Hanzawa,) và đạo diễn bởi Nagikawa Yoshiro (từ Hitomi) và Bonkobara Makoto (từ Carnation).