Spicy Tails phát triển phần tiếp theo của anime thực tế ảo dựa trên tiểu thuyết Spice & Wolf

Spicy Tails phát triển phần tiếp theo của anime thực tế ảo dựa trên tiểu thuyết Spice & Wolf

Nhà phát triển trò chơi Spicy Tails cho biết họ đã phát triển phần tiếp theo của anime thực tế ảo dựa trên tiểu thuyết Spice & Wolf của Isuna Hasekura. Mặc dù họ đã tiết lộ một số thiết kế về nhân vật và một nhân vật mới có "cái đuôi bạc xù xì" nhưng họ sẽ thông báo thông tin chi tiết khác về dự án sau đó.