Tìm kiếm Okuribito
Nghẹn lòng với 4 bộ phim về dịch vụ mai táng

Nghẹn lòng với 4 bộ phim về dịch vụ mai táng

Có người từng nói “Chết là hết”. Vậy có phải chết là chấm dứt, là hoàn toàn không có gì để nói, không có một ý nghĩa gì xung quanh sự việc đó nữa không? Hãy xem qua những bộ phim sau và bạn sẽ thấy được một ý niệm hay ho khác về ranh giới giữa sự sống - cái chết và những khía cạnh đa dạng khác xung quanh nó, cũng công việc của những người liên quan đến khoảnh khắc cuối cùng của một đời người.