Tìm kiếm Okada Yoshinori
Okada Yoshinori và Tabata Tomoko sắp kết hôn?

Okada Yoshinori và Tabata Tomoko sắp kết hôn?

Ngày 31/12 vừa qua có tin tức cho biết Okada Yoshinori và Tabata Tomoko đang dự định kết hôn. Tuy nhiên các chi tiết cụ thể như ngày đăng ký kết hôn vẫn chưa được quyết định. Tabata Tomoko có lịch biểu diễn trong một vở kịch từ ngày 7 đến ngày 15/01 nên có thể họ sẽ kết hôn sau thời gian đó.