Tìm kiếm Nogizaka46
Nogizaka46 quảng cáo cho Pokémon GO

Nogizaka46 quảng cáo cho Pokémon GO

Một số thành viên của Nogizaka46 đã xuất hiện trong quảng cáo mới cho Pokémon GO của nhà Niantic. Đây là một game trên điện thoại di động. Chiếc dịch quảng cáo là #Sukina yo ni GO Shiyo (GO How You Like).