Tìm kiếm Mizuki Alisa
Mizuki Alisa ghi kỷ lục Guinness khi liên tục có phim đóng trong 29 năm

Mizuki Alisa ghi kỷ lục Guinness khi liên tục có phim đóng trong 29 năm

Đầu những năm 90, Mizuki Alisa là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất đã giúp định nghĩa một thế hệ. Cùng với những người khác như Miyaziwa Rie, cô đã thành công trên cả ba lĩnh vực: người mẫu, diễn xuất và ca hát. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ năm 4 tuổi khi cô xuất hiện trong một CM.