Tìm kiếm Mizobata Junpei
Mizobata Junpei

Mizobata Junpei

Bộ phim do hai đài Fuji TV và Tokai TV kết hợp sản xuất, dự kiến phát sóng bắt đầu từ ngày 01/06/2019.