Tìm kiếm Miura Haruma
Miura Haruma toả sáng trong MV bài hát chủ đề TWO WEEKS

Miura Haruma toả sáng trong MV bài hát chủ đề TWO WEEKS

Bài hát riêng của Miura "Fight for your heart", được phát hành trong buổi phát sóng đầu tiên của bộ phim thứ 9 TWO WEEKS do Haruma Miura đóng vai chính, đã ra mắt thêm MV hấp dẫn. Miura phụ trách thể hiện bài hát chủ đề phim truyền hình đầu tiên của mình.