Tìm kiếm Matsumura Sayuri
Matsumura Sayuri thông báo tốt nghiệp Nogizaka46

Matsumura Sayuri thông báo tốt nghiệp Nogizaka46

Matsumura Sayuri đã thông báo rằng cô ấy sẽ tốt nghiệp Nogizaka46 sau khi hoàn thành tất cả các công việc quảng bá liên quan đến đĩa đơn thứ 27 của nhóm (hiện chưa có tiêu đề) dự kiến sẽ phát hành vào ngày 09/06.