Không làm fan phải chờ lâu, nhóm ứng phó của LDH đã lên plan quay trở lại hoành tráng

Không làm fan phải chờ lâu, nhóm ứng phó của LDH đã lên plan quay trở lại hoành tráng

Trước đó, LDH đã tuyên bố hủy bỏ tất cả 168 buổi hòa nhạc đã được lên kế hoạch trong năm nay như là một phần của LDH PERFECT NĂM 2020. Họ đã thành lập một nhóm đối phó với coronavirus để lên kế hoạch cẩn thận cho các buổi concert trong tương lai. Kết quả là, họ quyết định tiếp tục các buổi hòa nhạc dần dần.