Tìm kiếm Kudo Kankuro
Ekip Ama-chan tái xuất trong phim taiga 2019

Ekip Ama-chan tái xuất trong phim taiga 2019

Kudo Kankuro sẽ là người viết kịch bản cho bộ phim truyền hình lịch sử (Taiga) năm 2019 của đài NHK, bộ phim có chủ đề về Olympic để liên kết với Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào năm sau đó.