Tìm kiếm Kis-My-Ft2
Kis-My-Ft2: Những đứa con lắm điều kỳ lạ của Johnnys

Kis-My-Ft2: Những đứa con lắm điều kỳ lạ của Johnnys

Nhóm nhạc muốn nổi tiếng chỉ cần “ông lớn” chống lưng, nhất là dưới trướng Johnny’s thì chắc chắn sẽ thành thần tượng Nhật Bản. Kis-My-Ft2 – nhóm nhạc 7 thành viên chưa bao giờ đi theo con đường hoàng gia vẽ sẵn của nhà Johnny’s mà toàn đi bộ đến đích.