Tìm kiếm Kiki Kirin
An – Bộ phim tuyệt mỹ xoay quanh những chiếc bánh làm từ đậu đỏ

An – Bộ phim tuyệt mỹ xoay quanh những chiếc bánh làm từ đậu đỏ

Lời nói đầu: Từ ngàn đời xưa, đậu đỏ không chỉ được dùng trong ẩm thực mà còn những ý nghĩa trong tín ngưỡng. Đơn cử ở Trung Quốc, truyền thống ăn đậu đỏ đã có từ lâu, nhiều năm gần đây nở rộ trở lại vào ngày Thất Tịch, với ý nghĩa “cầu duyên”. Còn ở Nhật Bản, đậu đỏ có hình dáng giống mặt trời và có thành phần umami, nên được đưa vào các món ăn truyền thống, trong đó có sekihan dùng trong những dịp vui mừng, còn dorayaki là món ăn đường phố nổi tiếng. Các món ăn làm từ đậu đỏ cũng được đưa vào nghệ thuật, trong đó có truyện tranh và...