Snow Man Iwamoto Hikaru hoạt động trở lại

Snow Man Iwamoto Hikaru hoạt động trở lại

Đầu năm nay, thành viên của Snow Man, Iwamoto Hikaru, đã tự nguyện quyết định nghỉ hoạt động sau khi được báo cáo rằng anh là một phần của bữa tiệc nhậu với những cô gái chưa đủ tuổi trước khi ra mắt.