Tìm kiếm Johnny's
Johnnys tiết lộ concept phim cho dự án AITSU từ ý tưởng của Kimura Takuya

Johnnys tiết lộ concept phim cho dự án AITSU từ ý tưởng của Kimura Takuya

Vài ngày trước, Johnny's & Associates đã bắt đầu dự án mới của AITSU dưới tên Johnny's Smile Up! Project. Tại thời điểm này, video khái niệm của nó đã được tải lên bảng kỹ thuật số trên toàn quốc, cũng như tài khoản SNS của Johnny's Smile Up! Project.