Tìm kiếm Hey! Say! JUMP
Hey! Say! JUMP tung MV ngắn của Fab-ism

Hey! Say! JUMP tung MV ngắn của Fab-ism

Johnny’s Hey! Say! JUMP đang chuẩn bị cho việc phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên Fab! -Music speaks-. Một trong những bài hát quảng cáo chính cho album là một ca khúc mới có tên Fab-ism, và một phiên bản ngắn đã được tải lên YouTube.