Top 10 người nổi tiếng hái ra tiền nhất Nhật Bản

Top 10 người nổi tiếng hái ra tiền nhất Nhật Bản

Đây là danh sách của các nghệ sĩ hái ra tiền nhất tính đến hết năm 2015. Chúng ta sắp có kết quả của 2016 rồi, vậy nên trước khi một năm nữa khép lại, chúng ta cùng nghiên cứu và dự đoán ai là người giàu nhất của năm sau nha.