Henshin

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 3797
  1. Henshin – Giằng xé, thương tâm và ám ảnh

    Con người, được sống đã là một điều may mắn. Nhưng sống mà chẳng được là chính mình thì sống chẳng có ý nghĩa gì nên thà được chết đi còn dễ chịu hơn? Vậy ra khi đó, sống là một sự hành hạ, rủi xui thay vì may mắn, đặc...
    Author: Haru
    Đăng vào lúc 22/09/2017 19:03