Phim truyền hình My Boss My Hero

My Boss My Hero

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 4582
  1. Năm tháng không thể quay trở lại

    Sakaki Makaki hai mươi bảy tuổi, đầu óc vì quá mức đơn giản nên bị cha bắt buộc phải học lại cấp ba để lấy lại kiến thức. Nhưng điểm khó khăn nhất của anh không phải ở chỗ anh quá ngốc mà là do gia đình anh xuất thân từ yakuza, nếu anh muốn tiếp nhận vị...
    Author: Admin
    Đăng vào lúc 26/12/2015 10:58