Fune wo Amu

Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh 2471
  1. Một bài ca thật đẹp

    Fune wo Amu - Người đan chữ xếp thuyền là bộ phim nói nhiều về những con chữ, những người xếp đặt những con chữ và cho chúng ta thêm những tri thức, hiểu biết về những con chữ. Thế nhưng cả bộ phim trừ anh chàng Nishioka vui nhộn và lắm lời – một cách dễ thương, thì một cách
    Đăng vào lúc 18/08/2016 09:22